Historia Spółdzielni "Jedność"

 

Spółdzielnia „Jedność” została założona w w Kraśniku, w 1950 roku. Osobowość prawną nabyła we wrześniu. Zamierzeniem czternastu inicjatorów i założycieli było prowadzenie działalności szewsko-kamaszniczej, polegającej na produkcji 300 par obuwia miesięcznie i świadczeniu usług dla ludności, przy zatrudnieniu 30 pracowników.

Pierwszym prezesem został kupiec z Kraśnika, Adam Nieradko. W skład zarządu weszli ponadto Jan Łojek i Władysław Wójtowicz.

Początki były trudne. Spółdzielnia nie posiadała praktycznie żadnych środków na finansowanie rozwoju. W tym trudnym okresie z pomocą przyszła inwalidom Centralna Spółdzielnia Inwalidów w Warszawie, udzielając 600 tysięcy pożyczki i 75 tysięcy bezzwrotnej dotacji.

Rozwój Spółdzielni postepował bardzo szybko. W 1957 r. miała już 12 punktów usługowo-produkcyjnych, 2 sklepy wielobranżowe, 5 kiosków spożywczych i zatrudniała 102 pracowników, w tym grupę inwalidów. Spółdzielnia stale zwiększała asortyment produkcji i zakres usług.

Najbardziej intensywny rozwój przypada na lata 1968-1973. W tym czasie Spółdzielnia otrzymała 2 hektarową działkę w Kraśniku Fabrycznym, na której powstał zakład produkcyjny. Pod koniec lat 60. zatrudnienie sięgało 200 osób, w tym ok. 150 inwalidów.

Na poczatku lat 70. Spółdzielnia zawarła długoletnią umowę kooperacyjną z Kieleckimi Zakładami Wyrobów Metalowych. W 1970 roku wzbogaciła się o park maszynowy przejęty z Zakładów Przemysłu Lekkiego „Unitra-Polam" z Bielsko-Białej, umożliwiający produkcję lekkich opakowań tubowych dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego oraz kapsli do win importowanych. Produkcję tę uruchomiono w nowych halach produkcyjnych wyposażonych we wszelkie urządzenia zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W efekcie uruchomienia nowej produkcji do blisko pół tysiąca osób wzrosło zatrudnienie, w tym 370 inwalidów.

Spółdzielnia zatrudniała inwalidów nie tylko z okolic Kraśnika, ale również Janowa Lub., Opola Lub. i Bełżyc. Funkcjonowała w oparciu o dwuzmianowy system pracy.

Z myślą o inwalidach w 1980 r. wybudowano nowoczesną, przyzakładową przychodnię rehabilitacyjną, sprawującą specjalistyczną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi.

Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej ustawiło spółdzielczość inwalidów wobec nowych, trudnych wymagań. Trudną sytuację ekonomiczną z początku lat dziewięćdziesiątych złagodziło nieco uzyskanie przez Spółdzielnię statusu zakładu pracy chronionej.

Na dzień 31.12.2009 r., a więc w przededniu jubileuszu 60. lecia działalności, Spółdzielnia zatrudniała 209 pracowników, w tym 186 osób niepełnosprawnych.

Dołącz do nas!

Dołącz do nas i bądź na bieżąco z nowościami, przetargami.
Otrzymuj aktualizacje i oferty specjalne!